Security Services

DigiNovus helpt organisaties met het beschermen van digitale waarden. We richten ons daarbij op strategie, organisatie & cultuur, processen en techniek. In onze aanpak zorgen we ervoor dat uw beveiligingsstrategie optimaal is afgestemd op uw risicoprofiel en hebben we oog voor gebruikersvriendelijkheid en kosten. Heeft u twijfels over de beveiliging van uw data of heeft u een hulpvraag? Neem dan gerust contact met ons op. In onderstaand overzicht is een selectie van onze diensten opgenomen.

Quickscan Informatiebeveiliging

De ontwikkelingen rondom cyber security gaan snel. Is uw bedrijfskritieke data voldoende veilig? Wilt u meer inzicht in de sterke punten en de aandachtspunten voor uw organisatie rondom informatiebeveiliging? Laat dan een Quickscan Informatiebeveiliging uitvoeren. Hierbij worden de belangrijkste organisatorische, procesmatige en technische maatregelen in uw organisatie geinventariseerd en geven wij concrete adviezen. Tevens voeren wij een geautomatiseerde kwetsbaarhedenscan uit op de belangrijkste koppelvlakken met het internet en uw interne netwerk.

Security Awareness Training

Kennis en bewustzijn over beveiligingsrisico's blijkt een belangrijke oorzaak te zijn voor security incidenten. DigiNovus verzorgt security awareness trainingen voor organisaties waarin de laatste dreigingen en aandachtspunten worden behandeld. De trainingen worden afgestemd op de deelnemers, hebben een interactief karakter en behandelt onder meer voor u relevante casuïstiek uit andere organisaties waar lering uit getrokken kan worden.

Security Awareness e-Learning

Een e-Learning is een effectieve manier om kennis en bewustzijn rondom informatiebeveiliging te vergroten. DigiNovus ontwikkelt e-Learnings die aansluiten op uw organisatie. Desgewenst kan een afsluitende toets worden opgenomen die inzicht geeft in het kennisniveau van de deelnemers.

Security Officer-as-a-Service

Heeft u geen fulltime security officer in dienst maar heeft u wel behoefte aan een security functie? Overweeg dan om gebruik te maken van onze Security Officer-as-a-Service dienstverlening. In gezamenlijkheid voeren we een risicoanalyse uit en stellen we een jaarplan vast met de noodzakelijke activiteiten. Daarbij krijgt u een vaste Security Officer toegewezen die een of meerdere dagen bij u op locatie werkzaamheden verricht. Ook kunnen wij tijdelijke ondersteuning leveren aan uw bestaande Security afdeling.

Kwetsbaarhedenscan IT-infrastructuur

DigiNovus beschikt over kwetsbaarhedenscanners waarmee in relatief korte tijd de kwetsbaarheden in uw interne bedrijfsnetwerk in kaart kunnen worden gebracht. Na het uitvoeren van de kwetsbaarhedenscan ontvangt u een heldere rapportage met bevindingen en aanbevelingen. De kwetsbaarhedenscan kan ook worden gecombineerd met een breder onderzoek naar de staat van de beveiliging van uw IT-omgeving.

(Web) Applicatie Assessment

Bij een applicatie assessment wordt de beveiliging van een applicatie onderzocht. Dit onderzoek richt zich zowel op de technische configuratie als de inrichting van de applicatie (bijv. toegangsrechten en functiescheidingen, wachtwoordbeleid, logging en monitoring). Indien gewenst kan ook onderzoek worden verricht naar de beheerprocessen. Na het onderzoek ontvangt u een heldere rapportage met bevindingen en aanbevelingen.

Server Assessment

Een Server Assessment richt zich op de technische inrichting en de beheerprocessen van uw servers (bijv. Windows, Unix), waarmee u meer inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten in de beveiliging van uw server(s). Indien gewenst kan dit onderzoek in combinatie met andere onderzoeken worden uitgevoerd. Na het onderzoek ontvangt u een heldere rapportage met bevindingen en aanbevelingen.

Database Assessment

Vrijwel alle (vertrouwelijke) informatie in applicaties wordt opgeslagen in databases (bijv. Oracle of MS/SQL Server). Onvoldoende beveiliging van databases kan leiden tot ongewenste toegang tot grote volumes aan data. Een Database Assessment richt zich op de technische inrichting en de beheerprocessen van uw database(s), waarmee u meer inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten in de beveiliging van uw database(s). Indien gewenst kan dit onderzoek in combinatie met andere onderzoeken worden uitgevoerd. Na het onderzoek ontvangt u een heldere rapportage met bevindingen en aanbevelingen.

© 2020 DigiNovus