Risk Services

Onze Risk Services richten zich op risicobeheersing in organisaties en processen, waarbij technologie een belangrijke component is. Onze dienstverlening richt zich zowel op uw bestaande organisatie als op verandertrajecten.

Project Quality Assurance

Het succesvol uitvoeren van uw projecten is vaak van groot belang voor de strategie van uw organisatie. Regelmatig falen (IT) projecten. Of het nu gaat om een complexe IT transformatie, uitbesteding, de herinrichting van uw betaalstraat of de ontwikkeling van een nieuwe applicatie; met een onafhankelijke kwaliteitsbewaker vergroot u de kans van slagen van uw project. DigiNovus is gespecialiseerd in het vervullen van de rol van kwaliteitsbewaker. Daarbij nemen wij als onafhankelijke partij deel aan projectoverleggen, reviewen wij documentatie en geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies. Onze rol richt zich op het project, de aanpak en de kwaliteit van opgeleverde producten.

Cloud Risk Assessment

Steeds meer organisaties maken gebruik van Cloud diensten. DigiNovus ondersteunt organisaties met het inventariseren en beheersen van risico's in het geval van gebruik van Cloud diensten. Een Risk Assessment kan worden uitgevoerd alvorens u besluit om een Cloud dienst te gebruiken, maar ook gedurende het gebruik daarvan. Risk Assessments hebben een breed karakter en worden op maat gemaakt op basis van de eisen van uw organisatie.

Outsourcing Risk Assessment

Steeds meer organisaties besteden het beheer van IT uit, echter blijft u eindverantwoordelijk over de beheersing van risico's over uw uitbestede processen. DigiNovus ondersteunt organisaties met het inventariseren en beheersen van risico's in het geval van uitbesteding van beheer en ontwikkeling van IT. Een Risk Assessment kan worden uitgevoerd alvorens u besluit om uit te besteden, maar ook gedurende de uitbesteding. De Risk Assessments hebben een breed karakter (bijv. regieorganisatie, contract management, service level management, security management) en worden op maat gemaakt op basis van de eisen van uw organisatie.

IT Risk Assessment

Als organisatie stelt u hoge eisen aan de flexibiliteit, schaalbaarheid, performance en beveiliging van uw IT-omgeving. Voor veel organisaties is IT een cruciale succesfactor voor de uitvoering van uw strategie. DigiNovus voert IT Risk Assessments uit waarbij de belangrijkste risico's in een korte tijd in kaart worden gebracht. Voor het onderzoek worden interviews afgenomen en documentatie bestudeerd. Na afloop ontvangt u een heldere rapportage met de belangrijkste bevindingen, risico's en aanbevelingen.

Business Continuity Management

DigiNovus ondersteunt bij het ontwikkelen en evalueren van uw Business Continuity Management organisatie, plannen en processen, die ervoor zorgen dat uw bedrijfsvoering tijdig kan worden hersteld in het geval van calamiteit.

IT Disaster Recovery Planning

DigiNovus ondersteunt bij het ontwikkelen en evalueren van IT Disaster Recovery Plannen, die ervoor zorgen dat uw IT tijdig kan worden hersteld in het geval van calamiteit.

© 2020 DigiNovus