Compliance Services

Onze compliance services helpen organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving. In onderstaand overzicht treft u enkele van onze aandachtsgebieden. Compliance wordt regelmatig gezien als een noodzakelijk kwaad. De aanpak van DigiNovus is sterk gericht op behoud en creatie van waarde voor de organisatie. Bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen op efficiente wijze te integreren en commerciele kansen als gevolg van compliance activiteiten te benutten. Heeft vragen of stelt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek op prijs. Neem u dan gerust contact met ons op.

GDPR / AVG

Vanaf juni 2018 is nieuwe Europese Privacy-wetgeving van kracht (General Data Privacy Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). DigiNovus ondersteunt organisaties bij het voldoen aan deze wetgeving. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van Privacy Impact Assessments, het reviewen van contracten, het inrichten van een Data Breach procedure en het evalueren van de wijze waarop data is beveiligd.

ISO27001 ondersteuning

Steeds meer organisaties wensen een ISO27001-certificaat. DigiNovus ondersteunt organisaties bij het opzetten van een Information Security Management System (ISMS), wat als basis dient voor certificering.

SWIFT Customer Security Controls

Na een security incident heeft SWIFT een set aan verplichte aanbevolen controls vastgesteld, waar clienten van SWIFT aan dienen te voldoen. DigiNovus ondersteunt organisaties bij het voldoen aan deze controls.

© 2020 DigiNovus