Audit Services

Het uitvoeren van onafhankelijke audits is een van de kerncompetenties van DigiNovus. Bijvoorbeeld wanneer zekerheid gevraagd wordt door uw stakeholders of wanneer u zelf behoefte heeft aan een onafhankelijke toets. Om u een hoog kwaliteitsniveau te kunnen bieden werken wij uitsluitend met ervaren auditors (RE/RO/RA) en is onze auditmethodologie sterk gebaseerd op factfinding. Daarnaast werken wij met data-analyse waardoor meer inzicht en zekerheid wordt verkregen dan met een traditionele auditaanpak (op basis van deelwaarnemingen).

Project Audit

Een aanzienlijk deel van de (IT) projecten is niet in staat om binnen tijd, budget en tijdslijnen de doelen te bereiken. Twijfelt u over de beheersing van uw project? Laat dan een onafhankelijke audit uitvoeren naar het project. De aanpak wordt in overleg met u bepaald. Enerzijds richten wij ons op projectaspecten zoals de business case, sponsorshop, het project plan, de project organisatie, de projectplanning. Maar ook meer projectinhoudelijke aspecten komen aan bod, zoals samenwerking met leverancier(s), contracten, de ontwikkelmethodologie, de IT-architectuur, ontwerpspecificaties, testplannen en -resultaten.

DIGID Audit

Organisaties die gebruik maken van DigiD zijn verplicht jaarlijks een audit naar de beveiliging van de DigiD-omgeving te laten uitvoeren. DigiNovus voert deze onderzoeken uit. Neem contact met op ons voor een vrijblijvend gesprek.

General IT Controls Audit

In het kader van verantwoording over operationele en financiele processen wordt vaak gevraagd naar een derdenoordeel over de General IT Controls (bijv. voor de jaarrekeningcontrole). DigiNovus voert onderzoeken naar deze General IT Controls uit voor organisaties waaronder voor accountantskantoren tijdens piekperiodes.

Internal Audit Support

DigiNovus ondersteunt Internal Audit-afdelingen in het technologiedomein. Enerzijds betreft dit het ondersteunen bij de uitvoering van audits op basis van een capaciteit- of expertisevraag. Anderzijds ondersteunt DigiNovus auditafdelingen met het vaststellen van jaarplannen. Daarbij wordt input geleverd in het risicoanalyse- en planningsproces waarbij gezorgd wordt dat belangrijke technologische ontwikkelingen en risico's voldoende aandacht krijgen.

© 2020 DigiNovus